სოციალური პასუხისმგებლობა

ცხოვრება ჭკვიანია!

გარემო

მიწოდების ჯაჭვიდან, წარმოებიდან პროდუქტის ენერგიის მოხმარებამდე, ჰორსენტს სჯერა და ატარებს გარემოსდაცვით პოლიტიკას და მდგრადობას.ჩვენ ვფიცავთ, რომ შევამციროთ ჩვენი სენსორული მონიტორის ენერგიის მოხმარება ჩვენი პლანეტის გადასარჩენად.

მზრუნველი

Horsent ზრუნავს ჩვენი წევრების ჯანმრთელობაზე, პიროვნებასა და განვითარებაზე.განსხვავებები გვაქცევს უკეთეს კომპანიად.

გახადე შენი ცხოვრება ჭკვიანი

Horsent შეცვალეთ და გააუმჯობესეთ ჩვენი ცხოვრება ინტელექტუალური სენსორული ეკრანით:

სწრაფი, გულწრფელი და ჭკვიანი.