სენსორული მონიტორი ახალი!

ჰორსენტინი&ინტერაქტიული

 

მოდი და შეხვდი ჰორსენტს ხელოვნების უახლეს ქმნილებას!


ახალი დახურული ჩარჩო სენსორული მონიტორი

ჩვეულებრივ სენსორულ მონიტორთან შედარებით, ჩვენს ახალგაზრდა სერიას აქვს უფრო თხელი პროფილი და თხელი სხეული.

უფრო შესაფერისია კომერციული ინტერაქტიული ნიშნებისა და ჩვენებისთვის.

სწრაფი შეკვეთებისთვის ხელმისაწვდომია მყისიერი ნიმუშის, ნაწილების და ნაყარი შენახვის დიდი რაოდენობა.